Ikiganiro giteye gite?

Mu kiganiro gishya kinyura kuri televisiyo « Ingiro ikwiye », ukiyobora Bwana Emmanuel Rushingabigwi hamwe n’abatumirwa batandatu bazwi cyane basesengura kandi bakungurana ibitekerezo ku makimbirane abera mu gihugu cy’amahanga avugwa mu itangazamakuru maze bagasubiza ikibazo kigira kiti « Bakora iki ?»

Abatumirwa bagereranya ibibera muri icyo gihugu kirimo amakimbirane n’amateka y’u Rwanda. Hifashishwa uburyo bushya bwo gusesengura ibivugwa mu makuru n’ibiba byabaye : – gusesengura ikiba kiri mu mitwe y’abantu bafite uruhare mu biba gitera ibintu bigenda uko bimeze.

Insanganyamatsiko z’iyi gahunda zishingiye ku bushakashatsi bwifashisha igereranya bwakozwe ku mitekerereze y’abakoze ubwicanyi buva ku rwango kandi bwibasira imbaga. N’ubwo buri makimbirane aba ateye ukwayo, ubwo bushakashatsi bugaragaza ko amenshi mu mahano afite inzira anyuramo zisa ku buryo butangaje. Uruhererekane rw’ibikorwa by’ubugizi bwa nabi. Urukurikirane rw’ibikorwa  biganisha ku bugizi bwa nabi nk’ubwagaragaye mu Rwanda mu bihe byashize, rugaragara ahantu henshi ku isi. Ibyo byagaragaye mu mateka, kimwe no muri ibi bihe. Haba muri Siriya (Syria), Kotedivuwari (Cote d’Ivoire), Kenya, Isiraheli (Israel) na Afurika y’Epfo.

Muri buri gice cy’ikiganiro, abatumirwa bashya bakora isesengura ku gihugu gishya kirimo amakimbirane.

Hifashishijwe amasomo yavuye ku mateka y’u Rwanda, « Ingiro ikwiye » ibaza abatumirwa n’abakurikira ikiganiro ikibazo gikurikira : ese ari ibishoboka, twagira nama ki abaturage bo muri iki gihugu kirimo amakimbirane ngo babashe kugana ku mahoro ? Ibi bihita byerekeza ku kujya impaka ku nsanganyamatsiko z’ingenzi zijyanye n’ubuzima bwo mu Rwanda muri iki gihe.